SQL mng. Query Intellisense

SQL manager üzerinden query çalıştırırken veritabanınızı seçerek “New Query” tıklayın. Aksi takdirde “Query Editor” ‘ünüzü, sistem veritabanı olan “master” üzerinde açar. Bu işlemin gerekliliği ise SQL Manager’deki intellisense yani otomatik tamamlama özelliğini rahat kullanmak için. Örneğin; Eğer buna rağmen Intellisense düzgün çalışmıyorsa Edit -> IntelliSense -> Refresh Local Cache (Ctrl+Shift+R) yapmanız gerekiyor (yeni eklenen veritabanı […]

Try-Catch ve Hata mesajları

Try-Catch yapısı normal programlama dillerindeki ile aynı şekilde kullanılır. Aşağıdaki örnekte TRY içine 0’a bölme işlemi yazdım, program, bu kodu denedikten sonra hata yakalama (CATCH) geçecektir. Hata kodlarının bir kaç özelliği bulunuyor. Bunlar; ERROR_MESSAGE(): İngilizce hata mesajı. ERROR_NUMBER(): Hata numarası. (Bilgisayarımız hata verdiği zaman numara yazdığını görürsünüz. Aynı yapı) ERROR_STATE(): Hata kodu. Hata numaraları birden […]

Offset & Fetch

Offset, satır atlatmak için kullanılır. Fetch, belirli adet satırları almak için kullanılır. Tabloda önce sıralama işlemi yaptırdım, ardından OFFSET kullanarak ilk 4 satırı atlattırarak sonraki satırları yazdırdım. Sıralama yaptırdıktan sonra OFFSET ile ilk 4 satırı atlattırdım ardından FETCH ile ilk iki satırı aldım. (NEXT yerine FIRST de kullanabilirsiniz. İkisi de aynı işi yapar sadece gramer […]

Case

Sanal (yani geçici) bir tablo oluşturarak bu tabloya 4 satır değer ekledim. Yine sorgu yaptığım için SELECT ile başlıyorum. “Sütundaki değerin “1” olduğu yerde değeri değiştirerek 24 yap”, şeklinde çalışıyor. Her satır için tekrar tekrar çalışır ilk gördüğünü değiştirip sona ermez. Yukarıdaki örnekte tabloya 1, 2, 3 ve 4 değerlerini ekledim, CASE yapısı içerisinde 1 […]

Tablo Tipi Değişken

Sanal bir tablo oluşturmaya yarar. Başka tablolardan çektiğiniz verileri, programınızdan stored procedure gönderdiğiniz değişkenleri burada tablo haline dönüştürebilirsiniz. Tablo işlemlerini (SELECT, WHERE LIKE vb.), oluşturduğunuz sanal tablo üzerinde de kullanabilirsiniz. Sanal tablolar, kod tamamlanınca otomatik olarak kaybolur. Ya anlık olarak programa veri döndürerek içindeki verileri kullanırsınız ya da OUTPUT işlemi ile gerçek tabloya ekleme yaparsınız. […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön