Cursor

Cursor mantığını satırların arasında gezen bir imleç olarak düşünebilirsiniz. Cursor yardımıyla istenilen satıra giderek değer okuyup/değiştirebiliriz. Aşağıdaki örnekte 4 satırlı tablomdan name sütunu verilerini imleç name sütunu 1. satırından başlayıp satırı okuyup alt satıra inerek devam etme işleminin kodlarını görüyorsunuz.

@@FETCH_STATUS, bir veritabanı satır fonksiyonudur, hakkında detaylı bilgiyi Satır Fonksiyonları kısmında bulabilirsiniz.

DECLARE @degisken char(15)
DECLARE imlec CURSOR
	FOR SELECT Person.name FROM Person
OPEN imlec
	FETCH NEXT FROM imlec INTO @degisken
	WHILE @@FETCH_STATUS=0
		BEGIN
		PRINT @degisken
		FETCH NEXT FROM imlec INTO @degisken
	END
CLOSE imlec
DEALLOCATE imlec

değişken gibi tanımlanan Cursor ‘ü kullandıktan sonra Close ile kapatıp ardından Deallocate ile sonlandırmanız gerekiyor.

Yazı oluşturuldu 40

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön