Tablo Tipi Değişken

Sanal bir tablo oluşturmaya yarar. Başka tablolardan çektiğiniz verileri, programınızdan stored procedure gönderdiğiniz değişkenleri burada tablo haline dönüştürebilirsiniz. Tablo işlemlerini (SELECT, WHERE LIKE vb.), oluşturduğunuz sanal tablo üzerinde de kullanabilirsiniz. Sanal tablolar, kod tamamlanınca otomatik olarak kaybolur. Ya anlık olarak programa veri döndürerek içindeki verileri kullanırsınız ya da OUTPUT işlemi ile gerçek tabloya ekleme yaparsınız. […]

T-SQL

Rollback ve Commit tanımlarından bahsederek başlayayım. Para transferi gibi iki kişinin birbiri ile bağlantılı olduğu işlemlerde birinci işlem tamamlanmadan ikinci işlem yapılamaz (birbiriyle bağlantılı), birinci işlem tamamlandıktan sonra ikinci işlemin gerçekleşmemesi durumunda birinci işlemin geçersiz olması gereği ile işlemi geri çekmeye Rollback, işlemin başarılı şekilde sonuçlanmasına ise Commit denir. SQL manager ile basit bir örnek […]

SQL String Fonksiyonları

ASCII Returns the ASCII value for the specific character CHAR Returns the character based on the ASCII code CHARINDEX Returns the position of a substring in a string CONCAT Adds two or more strings together Concat with + Adds two or more strings together CONCAT_WS Adds two or more strings together with a separator DATALENGTH […]

SQL Tarih Fonksiyonları

CURRENT_TIMESTAMP Returns the current date and time DATEADD Adds a time/date interval to a date and then returns the date DATEDIFF Returns the difference between two dates DATEFROMPARTS Returns a date from the specified parts (year, month, and day values) DATENAME Returns a specified part of a date (as string) DATEPART Returns a specified part […]

T-SQL (Sistem Değişkenleri)

T-SQL yazarken kendi değişkenlerinizi oluşturabileceğiniz gibi sistem değişkenlerinden de yararlanabilirsiniz. Bunlar; @@ERROR: Aktif bağlantılar için meydana gelen son hatanın hata numarasını içerir. Herhangi bir hata oluşmamışsa 0 değerini içerir. @@SERVICENAME: Sql Server’ın kullandığı ve register ‘da kayıtlı olan Windows servis ismini içerir. @@SERVERNAME: Sql Server’ın çalıştığı yerel sunucu ismini içerir. @@VERSION: Sql Server’ın versiyon bilgisini […]

PoC (Proof of Concept)

Proof of Concept, hazırlanan bir ürünün, yazılımın veya hizmetin henüz final versiyonuna gelmemiş halini müşterinin sahasında deneme anlamına gelmektedir. PoC, müşterinin isteği doğrultusunda geliştirilen bir ürünün müşteriye gösterilmesi de olabilir, müşteri kazanmak için yapılan ürün tanıtımı da olabilir. Örneğin, hâlihazırdaki müşterinizin istediği iot sistemini üretim hattına götürerek sisteme bağlayarak çalışmasını gösteriyorsunuz ya da kuaförler için […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön