SQL İleri Seviye Fonksiyonlar

CASTConverts a value (of any type) into a specified datatype
COALESCEReturns the first non-null value in a list
CONVERTConverts a value (of any type) into a specified datatype
CURRENT_USERReturns the name of the current user in the SQL Server database
IIFReturns a value if a condition is TRUE, or another value if a condition is FALSE
ISNULLReturn a specified value if the expression is NULL, otherwise return the expression
ISNUMERICTests whether an expression is numeric
NULLIFReturns NULL if two expressions are equal
SESSION_USERReturns the name of the current user in the SQL Server database
SESSIONPROPERTYReturns the session settings for a specified option
SYSTEM_USERReturns the login name for the current user
USER_NAMEReturns the database user name based on the specified id

ref: https://www.w3schools.com/sql/sql_ref_sqlserver.asp

Yazı oluşturuldu 40

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön