SQL Tarih Fonksiyonları

CURRENT_TIMESTAMPReturns the current date and time
DATEADDAdds a time/date interval to a date and then returns the date
DATEDIFFReturns the difference between two dates
DATEFROMPARTSReturns a date from the specified parts (year, month, and day values)
DATENAMEReturns a specified part of a date (as string)
DATEPARTReturns a specified part of a date (as integer)
DAYReturns the day of the month for a specified date
GETDATEReturns the current database system date and time
GETUTCDATEReturns the current database system UTC date and time
ISDATEChecks an expression and returns 1 if it is a valid date, otherwise 0
MONTHReturns the month part for a specified date (a number from 1 to 12)
SYSDATETIMEReturns the date and time of the SQL Server
YEARReturns the year part for a specified date

ref: https://www.w3schools.com/sql/sql_ref_sqlserver.asp

Yazı oluşturuldu 40

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön