Pratik1

Basit yazılmıştır tasarım deseni yoktur, RAM’deki listeden veri filtreleme işlemi için kullanılabilir. Buna bir de Prototype Design Pattern ile düzenleyelim. nullable değerleri MVC için ekledim. Birden fazla arama değişkeninin girilebildiği yerlerde tek değerin girilmesi durumunda boş filtreler null döner.

Encapsulation

Kısayol: Ctrl + r,e Projelerde sınıflar altında güvenlik ve düzen amaçlı değişkenlere Encapsulation işlemi uygulanır. Bunun için; tanımlamalarımız yerine sınıfımız içinde private olarak tanımlamamız gerekir. Ardından buna erişebilecek olan bir değişken daha hazırlanır. get (accessor): bu değişkenin içeriğini okur, set (mutator): bu değişkene gönderilen veriyi private olana yönlendirir. Temiz kod olması için private tanımladığınız değişken […]

Lambda Expression

Python’daki lambda expression’a benzer bir yazım şekli olan, kullanım alanı Python’a göre daha kısıtlı olan kullanışlı ve hızlı çalışan bir yapıdır. Listelerdeki verileri sıralama, filtreleme, veri ile işlem yapma gibi bir çok özellikleri bulunmaktadır. c# için iki farklı yazılışı vardır. Expression Lambda: Statement Lambda: Bu yapıyı nesneler üzerinde de kolaylıkla kullanabiliriz.

ProtoType Design Pattern

Creational Design Patterns > ProtoType Design Pattern Hap bilgidir. İşletmeler’den çıkan ürün/ hizmet sonrasında kesilen faturalar gibi düşünebilirsiniz. Faturalarda tarih, satıcı, alıcı, ürün, KDV, toplam, fatura seri no bilgileri yer alır. Faturayı hazırlayan kişi de bir yaprak koparıp şablondaki boşlukları doldurur. “ProtoType Design Pattern” böyle çalışıyor. Örnekte inceleyelim. Teorik bilgi: Hangi durumlarda kullanılır: Bir şablon […]

Singleton Design Pattern

Creational Design Patterns > Singleton Design Pattern Bu içeriğin artık modasının geçtiğini yani artık kullanılmadığının altını çizeyim. (Microsoft öyle söylüyor) Sıklıkla kullandığınız sabit içerikli methodlarımızı tekrar tekrar yazarak RAM işgal edecek şekilde çalıştırmak yerine tek seferde yazarak ve tek seferde çalıştırarak hem RAM den hem de zamandan tasarruf etmemizi sağlıyor. Singleton nesneler ilk çağırıldıklarında bir […]

Polymorphism

Visual Studio içinde de sıklıkla kullandığımız bir özellik olan “Polymorphism” ‘i tanıtayım. Türkçe anlamı olarak “Çok Biçimlilik” diyebiliriz. Visual Stüdüo içinde hazır bir methodu yazarken otomatik tamamlamada birden fazla giriş alternatifi olduğunu görürüz. Örneği Random üzerinden vereyim. Rasgele bir sayı oluşturacağım, Random rnd = new Random(); tanımlamamı yaptım ve sayı oluşturma kısmına geçtim. Kodu yazarken […]

Örnek Proje (Başlangıç seviyesi): Personel yönetim sistemi

Dosya ve bağlantılarGitHub: https://github.com/buyukculhaci/GoldenPersonelYonetimi-basic-1 Template: https://www.creative-tim.com/product/material-dashboard c# ‘ta işletmeler için personel yönetim sistemi hazırlayacağım. Basit işlevleriyle veritabanından, sorgulanan personelin hangi birimede çalıştığı, maaşı, yaşı gibi bilgilerini çekeceğim. Öncelikle kağıt üstünde hangi personel bilgilerinin dahil olacağını çıkarıyorum. Bunlar;İsim, soyisim, doğum tarihi, başlangıç maaşı, cinsiyet, evlilik durumu gibi genel bilgiler. Ardından bu bilgileri tutacak bir veritabanı hazırlıyorum. […]

“controller” ‘dan “view” ‘e çoklu veri göndermek

Tekli veri göndermedeki yöntemden biraz farklı olarak burada; “controller” kısmındaki verimizi View() içinde doğrudan gönderiyorum, Models/users.cs HomeController.cs gönderdiğim veriyi view kısmında kullanmak için ise; @model (buradaki küçük harfle başlar) ile başlayarak “controller” ‘dan gönderdiğim verinin hangi tiple geldiğini göstererek, 16. ve 17. satırda @Model.### (buradaki büyük harfle başlar) ile değişkenimi kullanıyorum. ### kısmında “class” içinde […]

“controller” ‘dan “view” ‘e tekli veri göndermek

Bir sınıf tanımlayıp gönderme veritabanından gelen veriyi “partialView” ile iletmeyi biliyoruz.Tek veri göndereceğimiz zaman (örneğin veritabanından 20 yaş üstü olan kişileri saydırarak bir adet sayı döndürerek “view” ‘e göndereceğiz.) Controller kısmı (HomeController): “controller” ‘da “ViewData[“vieweGonderilenVeri”] = id;” olarak “view” ‘e gönderdiğimiz veriyi, View kısmı (Veri.cshtml):“view” ‘de “@ViewData[“vieweGonderilenVeri”]” ile yakalayıp yazdırıyoruz. https://localhost:44330/Home/Veri/16 bağlantımız localhost üzerinde HomeController […]

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön