Try-Catch ve Hata mesajları

Try-Catch yapısı normal programlama dillerindeki ile aynı şekilde kullanılır. Aşağıdaki örnekte TRY içine 0’a bölme işlemi yazdım, program, bu kodu denedikten sonra hata yakalama (CATCH) geçecektir.

BEGIN TRY
	SELECT 1/0 --Sıfıra bölüm
END TRY
BEGIN CATCH
	SELECT ERROR_MESSAGE() AS Hata
END CATCH
Hata mesajları tablo şeklinde döndürülür.
BEGIN TRY
	SELECT 1/0 --Sıfıra bölüm
END TRY
BEGIN CATCH
	SELECT ERROR_MESSAGE() AS Hata,
	ERROR_NUMBER() AS HataNumarasi,
	ERROR_STATE() AS HataKodu,
	ERROR_SEVERITY() AS HataDegeri,
	ERROR_LINE() AS HatayaSebepOlanSatir,
	ERROR_PROCEDURE() AS HatayaSebepOlanSPveyaTrigger
END CATCH

Hata kodlarının bir kaç özelliği bulunuyor. Bunlar;

ERROR_MESSAGE(): İngilizce hata mesajı.

ERROR_NUMBER(): Hata numarası. (Bilgisayarımız hata verdiği zaman numara yazdığını görürsünüz. Aynı yapı)

ERROR_STATE(): Hata kodu. Hata numaraları birden farklı yerden çıkmış olabilir, bunu biraz daha özelleştirmek için ERROR_STATE() kullanılır. ERROR_NUMBER() mahalle numarası, ERROR_STATE() sokak numarası gibi düşünebiliriz.

ERROR_SEVERITY(): Hatanın değerini gösterir.

ERROR_LINE(): Hataya sebep olan satırı döndürür.

ERROR_PROCEDURE(): Hatanın hangi “Stored Procedure” ‘de veya “Trigger” ‘da olduğunu döndürür.

Yazı oluşturuldu 40

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön